Weasel Coffee - 1kg

20.000.000 đ

Description & Detail

Tặng kèm máy xay cà phê gia đình và bộ bình pha đặc trưng của Cà Phê Chồn Trại Hầm Đà Lạt.

Properties

Reviews and ratings

Your rating
Overall rating
Optional, but helps to understand your rating better
Optional, but helps to understand your rating better
Optional, put every entry on its own line
Optional, put every entry on its own line
There are no reviews for this product yet.